Πώς να μάθετε το OKPO σας για IP

Προσθήκη στην "ανάγκη"

Ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2021

IP OKPO

Ο Rosstat οδηγεί τον old-ρώσο ταξινομητή επιχειρήσεων και οργανισμών (το λεγόμενο Okpo) Για σαφή αναγνώριση, επιχειρηματικές οντότητες που βρίσκονται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Τμήμα ΙΙ των Κανονισμών ΟΚΠΟ , ισχύουν. Τάξη Rosstat από 29.03.2017 N 211). Και συχνά θέτουν μια ερώτηση αν υπάρχει ΟΚΠΟ στο μεμονωμένο επιχειρηματία ή όχι (έχει IP Okpo). Και αν έχει, τότε πώς να μάθετε ΟΚΠΟ IP;

Okpo: τι είναι και πού να το πάρετε

Όλοι Ρώσοι ταξινομητής επιχειρήσεων και οργανισμών (Okpo) Περιέχει δύο τμήματα:

 • Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα, τα υποκαταστήματα, τα γραφεία τους.
 • Το δεύτερο τμήμα περιέχει μεμονωμένους επιχειρηματίες.

Δηλαδή, το ερώτημα συμβαίνει στον κωδικό IP Okpo, Μπορείτε να απαντήσετε στο καταφατικό.

Ο κώδικας ΟΚΠΟ Ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας αποτελείται από 10 ψηφιακά σημάδια. Εννέα από αυτούς είναι ο κανονικός αριθμός του επιχειρηματία και το δέκατο σημάδι είναι ένας αριθμός ελέγχου που υπολογίζεται από μια συγκεκριμένη τεχνική.

Πού να μάθετε ΟΚΠΟ Για το ip

Ο κώδικας ΟΚΠΟ Αναθέτει σε μεμονωμένους επιχειρηματίες Rosstat με βάση πληροφορίες σχετικά με την καταχώρισή τους. Αυτές οι πληροφορίες Rosstat λαμβάνουν από ομοιόμορφα μητρώα, δηλαδή στην περίπτωση της ΠΕ - από Σαγγελέα. Ο κώδικας ΟΚΠΟ που αντιστοιχεί σε αυτοματοποιημένη σειρά και διατηρείται για τον επιχειρηματία για ολόκληρη την περίοδο των δραστηριοτήτων της (τμήμα ΙΙΙ των διατάξεων επί ΟΚΠΟ , ισχύουν. Τάξη Rosstat από 29.03.2017 N 211).

Rosstat: Πώς να μάθετε ΟΚΠΟ IP στο Inn Online

Πληροφορίες κώδικα ΟΚΠΟ Ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας περιέχεται στο ειδικό σύστημα πληροφόρησης και αναζήτησης Rosstat στο Διαδίκτυο (Τμήμα ΙΙΙ διατάξεις σχετικά με ΟΚΠΟ , ισχύουν. Τάξη Rosstat από 29.03.2017 N 211). ΟΚΠΟ IP στο πανδοχείο για να μάθετε στο διαδίκτυο και μπορεί να είναι ως εξής:

 • Ελάτε στην ιστοσελίδα Rosstat.
 • Καθορίστε τον επιχειρηματία Inn ή του Ognip;
 • Πατήστε το κουμπί "Λήψη".

Ως αποτέλεσμα, θα δείτε κωδικούς που έχουν ανατεθεί σε έναν μεμονωμένο επιχειρηματία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματίας λαμβάνει δωρεάν και online πληροφορίες σχετικά με τους ακόλουθους κωδικούς:

 • Okato;
 • Octmo;
 • ΣΚΟΓΟΥ;
 • Okfs;
 • Okopf.

Η υπηρεσία Rosstat σάς επιτρέπει να εκτυπώνετε πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς IP με τη μορφή ειδοποίησης.

Σημειώστε ότι τώρα η Rosstat δεν αποστέλλει πρόσφατα εγγεγραμμένους επιχειρηματίες σχετικά με τους κώδικες στατιστικών στοιχείων, τις οποίες ανατίθενται. Δηλαδή, μάθετε ότι οι κωδικοί IP μπορούν ανεξάρτητα μέσω της υπηρεσίας μας δωρεάν online.

Οργάνωση Okpo

Σημειώστε ότι μέσω της ίδιας υπηρεσίας Rosstat μάθετε ΟΚΠΟ Στο Inn μπορούν και τους δύο οργανισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που μπορείτε να βρείτε

Σύμβουλος συν

.

Δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα για 2 ημέρες.

Αποκωδικοποίηση Okpo Η συντομογραφία Okpo αποκρυπτογραφείται ως ο "all-ρώσος ταξινομητής των επιχειρήσεων και των οργανισμών". Αυτός είναι ο κύριος ταξινομητής των οικονομικών οντοτήτων της Ρωσίας: εταιρείες και μεμονωμένους επιχειρηματίες. Σύμφωνα με αυτόν τον ταξινομητή κάθε οργανισμού και κάθε IP ανατίθεται σε έναν μεμονωμένο κώδικα. Χωρίς αυτόν, οι δραστηριότητές τους δεν είναι νόμιμες. Ο κωδικός Okpo βοηθά να λάβετε γρήγορα σχετικά με αυτή την εταιρεία ή επιχειρηματία όλα τα είδη πληροφοριών: σχετικά με τη μορφή των δραστηριοτήτων, σχετικά με τη μορφή ιδιοκτησίας, την εδαφική συνεργασία, και ούτω καθεξής. Οι κωδικοί Okpo χρησιμοποιούν αξιωματούχους κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων τμημάτων και κατά τη διάρκεια της στατιστικής ανάλυσης.

Βίντεο.ΑΝΑΦΟΡΑ.

Οι πληροφορίες που σας επιτρέπει να αποκτήσετε κωδικό OKPO δεν σχετίζεται με τη φορολογική λογιστική. Οι πληροφορίες σχετικά με τα IFT είναι κρυπτογραφημένα από άλλους κωδικούς - ειδικότερα, τον αριθμό αναγνώρισης φορολογουμένων (Inn).

Μάθετε ή ελέγξτε okpo, κασσίτερο και άλλους κωδικούς αντισυμβαλλομένου

 1. Δομή του ταξινομητή Okpo
 2. Έχει δύο τμήματα. Τα πρώτα αποθηκευμένα στοιχεία για τα νομικά πρόσωπα, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία τους, καθώς και σε οργανώσεις που λειτουργούν χωρίς τη δημιουργία νομικών οντοτήτων. Στο δεύτερο τμήμα τοποθετούνται πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένους επιχειρηματίες. Στην ουσία, τα τμήματα είναι δύο μέρη του τραπεζιού, όπου μία γραμμή αντιστοιχεί σε έναν οργανισμό ή μία διεύθυνση IP. Ο πίνακας έχει τρεις στήλες (ονομάζονται μπλοκ):
 3. Η μονάδα αναγνώρισης είναι ο κωδικός OKPO. Αυτό συμβαίνει οκταψήφια (εταιρείες) και δέκαψήφια (σε επιχειρηματίες). Όλα τα σημάδια εκτός από τα τελευταία είναι ένας αριθμός ακολουθίας. Το τελευταίο σημάδι είναι ένας αριθμός ελέγχου. Υπολογίζεται με Rosstat μέσω ειδικής τεχνικής.

Ο κωδικός Okpo είναι ένα μεμονωμένο αναγνωριστικό που είναι σημαντικό για κάθε επιχειρηματία. Μπορεί να χρειαστεί ανά πάσα στιγμή, οπότε συνιστάται να το πάρετε εκ των προτέρων και να διατηρήσετε μαζί με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.Μονάδα ονόματος. Για οργανισμούς δείχνουν ένα πλήρες και συντομευμένο όνομα στα ρωσικά και αν υπάρχουν και αγγλικά. Για ii υποδεικνύουν την κατάσταση (μεμονωμένος επιχειρηματίας), καθώς και το όνομα, το όνομα, το πατρονυμικό στην υπόθεση ονομασίας.

Το μπλοκ χαρακτηριστικών ταξινόμησης είναι κώδικες έξι ταξινομητής, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών (OCTMO) και των οργανωτικών και νομικών μορφών (OKOPF). Επιπλέον, οι κωδικοί παρατίθενται στο τρίτο μπλοκ ανά τύπο οικονομικής δραστηριότητας (εντάξει).

Δωρεάν παραλαβή εντάξει κωδικούς σε ειδική υπηρεσία ιστού

Που έχουν εκχωρηθεί Okpo Ο κωδικός Okpo απονέμεται σε εταιρείες, τα κλαδιά και τα γραφεία τους, καθώς και το PI κατά την είσοδό τους στον old-ρώσο ταξινομητή επιχειρήσεων και οργανισμών. Κατά κανόνα, ο κώδικας αυτός παραμένει αμετάβλητος μέχρι να κλείσει ή να αναδιοργανώσει. Ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορεί να αλλάξει είναι η μεταφορά δραστηριοτήτων σε άλλη βιομηχανία. Σε μια τέτοια κατάσταση, είναι απαραίτητο να δείξει η πρωτοβουλία: επικοινωνήστε με το εδαφικό στατιστικό σώμα και να ζητήσετε ένα νέο OKPO λόγω της διακύμανσης του κλάδου. Εάν η βιομηχανία παρέμεινε η ίδια, αλλά στο πλαίσιο της, οι δραστηριότητες έχουν αλλάξει, θα επηρεάσει την αλλαγή των εντάξει κώδικες, αλλά όχι ο κωδικός OKPO.

ΠΡΟΣΟΧΗ.

Μέσα σε 5 χρόνια μετά την εκκαθάριση της εταιρείας (υποκατάστημα ή αντιπροσωπευτικό γραφείο της) ή η απώλεια της κατάστασης IP, ο κωδικός OKPO δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί σε κάποιον άλλο. Αλλά μετά την πενταετή περίοδο, ο κώδικας προχωρά σε μια νέα οντότητα. Έτσι, η σύμπτωση των κώδικων σε δύο διαφορετικούς οργανισμούς είναι δυνατή στην περίπτωση που ένας από αυτούς εξαλείφεται πριν από πέντε χρόνια.

ΣυγκεντρώνωΌπου μπορείτε να πάρετε Okpo

Αναφέρεται στην ειδοποίηση ότι η Rosstat εκδίδει δωρεάν όταν καταχωρίσει μια εταιρεία, το υποκατάστημα, την εκπροσώπηση ή την ΠΕ. Δεν είναι απαραίτητο να ζητήσει συγκεκριμένη προκήρυξη, είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση όλων των νέων καταχωρημένων θεμάτων.

Ελεύθερη να παραδώσει ολόκληρη την αναφορά για τη νεοσυσταθείσα ή αναδιοργανωμένη εταιρεία μέσω του Διαδικτύου Εάν χάσει η ειδοποίηση, είναι αδύνατο να διδάξετε ένα αντίγραφο σε στατιστικά όργανα. Υπάρχει όμως άλλη ευκαιρία - να το εκτυπώσετε ανεξάρτητα με τη βοήθεια των "κωδικών Rosstat της Υπηρεσίας Ρωσικής Ομοσπονδίας". Θα πρέπει να επιλεγεί από τη λίστα της περιοχής σας και στη συνέχεια να περάσει από τη σύνδεση "για να διαμορφώσετε και να εκτυπώσετε μια ειδοποίηση με τους κώδικες στατιστικών στοιχείων των all-ρώσων ταξινομητής" για νομικά πρόσωπα ή για την ΠΕ. Στη συνέχεια, εισάγετε το Inn ή το OGRN και το έγγραφο θα είναι διαθέσιμο για εκτύπωση.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ.

Η κοινοποίηση των κωδικών στατιστικών στοιχείων, τυπωμένη σε συνηθισμένο χαρτί (και όχι με τη μορφή ενός οργανισμού), χωρίς υπογραφή επίσημη και χωρίς εκτύπωση, ένα έγκυρο έγγραφο. Μπορεί να υποβληθεί στην τράπεζα, στο τελωνείο ή σε άλλη περίπτωση.

Δυστυχώς, επί του παρόντος η καθορισμένη υπηρεσία λειτουργεί σε λειτουργία δοκιμής και δεν καθιστά πάντοτε δυνατή τη δημιουργία του απαραίτητου εγγράφου.

Πώς να μάθετε την οργάνωση OKPO-CONTRYPARTY

Συνήθως ο κωδικός OKPO τοποθετείται σε όλα τα έγγραφα της εταιρείας: νομική, λογιστική και φόρος. Επιπλέον, πολλοί οργανισμοί το δείχνουν στους επίσημους ιστότοπούς τους. Εκτιμούμε τον κώδικα που έχει ανατεθεί σε άλλη οργάνωση, μπορείτε επίσης να βοηθήσετε τη βοήθεια της υπηρεσίας Rosstat. Στο τμήμα "ερωτηθέντων", είναι απαραίτητο να περάσετε από τη σύνδεση "για να αποκτήσετε δεδομένα σχετικά με τους κωδικούς και τα έντυπα", να εισαγάγετε την επιλογή του αντισυμβαλλομένου του Inn ή του Ogrn και να κάνετε κλικ στο "Get". Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί ένας πίνακας στην οθόνη, όπου οι κωδικοί της επιθυμητής οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του OKPO, παρατίθενται εκ των προτέρων τι είναι ο κωδικός OKPO και πού να το πάρετε, μπορείτε να ελέγξετε τον μελλοντικό συνεργάτη εγκαίρως. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια αυτού του κώδικα, μάθετε αν χρεοκοπείται. Αυτό θα επιτρέψει να αποφασίσει αν θα συνάψει σύμβαση μαζί του.

Για την αναγνώριση και τη λογιστική των οργανώσεων και των επιχειρηματιών, το κράτος δημιούργησε πολλούς ταξινομητές. Μεταξύ αυτών, ο all-ρώσος ταξινόμος των επιχειρήσεων και των οργανισμών (OKPO) είναι η πιο βασική, στη βάση της, η εταιρεία ανατίθεται σε άλλους κώδικες στατιστικών στοιχείων. Διευκολύνει την κατάσταση των καθηκόντων κατοχής στατιστικής ανάλυσης και διαχείρισης πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρηματικές οντότητες. Στο άρθρο θα αναλύσουμε ποιος είναι ο κωδικός Okpo, για το οποίο χρειάζεται, όπου μπορεί να βρεθεί και ποιες πληροφορίες θα σας επιτρέψει να το πάρετε.

 • Τι είναι ο κωδικός Okpo
 • Για τη νομιμοποίηση των δραστηριοτήτων, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν κώδικα OKPO. Υποδεικνύει την κατεύθυνση δραστηριότητας στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση. Αντικείμενα ταξινόμησης Okpo:
 • Νομικά πρόσωπα;

Οργανισμούς χωρίς τη διαμόρφωση νομικής οντότητας ·

Μεμονωμένους επιχειρηματίες.

Οι κρατικές στατιστικές αρχές αναγκάζουν απαραιτήτως τον κώδικα κάθε οργανισμού ή IP κατά την εγγραφή τους. Αυτό συμβαίνει αυτόματα με βάση τα δεδομένα EAGRIP και την ακύρωση.

Καταχωρήθηκε ο κωδικός OKPO, μια οικονομική οντότητα διατηρεί καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου δραστηριότητας. Η αναδιοργάνωση ή η αλλαγή της νομικής διεύθυνσης δεν απαιτεί αλλαγές. Ωστόσο, κατά την αλλαγή του τύπου δραστηριότητας, ο κώδικας αλλάζει. Μπορείτε να πάρετε ένα νέο στα όργανα Rosstat, υποδεικνύοντας τον λόγο αλλαγής της βιομηχανίας. Κατά την εκκαθάριση της εταιρείας, ο κώδικας αφαιρείται από τον ταξινομητή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα 5 χρόνια. Δεν υπάρχουν ταυτόσημοι κωδικοί OKPO.

Τι χρειάζεται ο Okpo

Πρώτα απ 'όλα, ο Okpo χρειάζεται Rosstatat για στατιστικάυση και τη δημιουργία ανταλλαγής πληροφοριών. Επιπλέον, σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τον διαιτητή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, να αυτοματοποιήσει την επεξεργασία πληροφοριών και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Ο κωδικός Okpo δεν είναι λιγότερο σημαντικός για τους οργανισμούς και τους ηγέτες τους. Μόνο μετά την παραλαβή της, η δραστηριότητα γίνεται νόμιμη. Χωρίς κώδικα, είναι αδύνατο να αλλάξετε τα συστατικά έγγραφα, να ανοίξετε ένα νέο υποκατάστημα ή να αλλάξετε τον διαχειριστή. Επιπλέον, ο κώδικας είναι υποχρεωτική στηρίγματα για διάφορα έγγραφα: συμβάσεις, συμφωνίες, άδειες, πράξεις.

Ο κωδικός Okpo δεν είναι εμπιστευτικός. Γνωρίζοντας τον κώδικα, μπορείτε να αναζητήσετε βάσεις δεδομένων και να μάθετε επίσημες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Γνωρίζοντας τον κωδικό OKPO, είναι ευκολότερο να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλα μητρώα και να ελέγξετε αν ο αντισυμβαλλόμενος σας εκπληρώνει συνειδητά τις υποχρεώσεις του προς το κράτος, αν η διαδικασία πτώχευσης δεν είναι ανοικτή.

Τι είναι το okpo Ο ταξινομητής Okpo αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο προορίζεται για οργανισμούς, το δεύτερο - για την ΠΕ. Κάθε μέρος αποτελείται από τρία τετράγωνα:

 • Μονάδα αναγνώρισης
 • Περιέχει κωδικό OKPO. Ο κωδικός Οργανισμών Okpo διαθέτει 8 χαρακτήρες, IP - 10 χαρακτήρες. Τα πρώτα ψηφία του κώδικα καθορίζουν το πεδίο δραστηριότητας:
 • φυσικούς και εργατικούς πόρους ·
 • Προϊόντα δραστηριότητας εργασίας και παραγωγής ·

Θέματα της εθνικής οικονομίας ·

Διαχείριση και τεκμηρίωση. Το τελευταίο ψηφίο είναι ο έλεγχος, για τον υπολογισμό του χρησιμοποιεί τη μέθοδο υπολογισμού του αριθμού ελέγχου που καθορίζονται από τους κανόνες τυποποίησης.

Αποκλεισμός ονόματος αντικειμένου . Αυτό το μπλοκ υποδεικνύει το όνομα της οργάνωσης ή της IP. Για οργανισμούς στον κωδικό OKPO, το πλήρες ή συντομευμένο όνομα του οργανισμού και, παρουσία, υποδεικνύεται το όνομά της στα αγγλικά. Για τους επιχειρηματίες δείχνουν ότι το θέμα είναι ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας και σταθερός από το F.O.

Μπλοκ σημάτων ταξινόμησης

Περιέχει κώδικες άλλων ταξινομούμενων. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με έξι ταξινομητές: okato, okfs, okugu, okopf, εντάξει και oktmo.

Ο ταξινομητής υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και αλλάζει συνεχώς. Προστίθενται νέοι οργανισμοί, τα υπάρχοντα εξαλείφονται, αλλάζονται οι τύποι δραστηριοτήτων.

Πώς να μάθετε τον κωδικό OKPO για οργάνωση ή IP

Αρχικά, ο κωδικός Okpo εκδίδεται από το γραφείο της Rosstat κατά την εγγραφή μιας επιχείρησης. Επιπλέον, μπορείτε να μάθετε τον κωδικό OKPO εξετάζοντας την τεκμηρίωση. Ο κώδικας είναι υποχρεωτική στηρίγματα σε πολλά έγγραφα και συχνά παρατίθεται στον Τύπο.

Εάν χάσει ο κώδικας, μπορείτε να ζητήσετε μια νέα δήλωση με τον κώδικα στο Rosstat, αλλά αυτή είναι μια πληρωμένη υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να υποβάλετε ένα αίτημα προς Rosstat και να υποβάλετε ένα πιστοποιητικό OGRN, TIN, ένα απόσπασμα από το Egrul / EGRIP. Εντός 5 ημερών θα δώσετε μια απάντηση με τον κώδικα.

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους αντισυμβαλλόμενους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα FTS στον τόπο κατοικίας. Συμπληρώνοντας μια δήλωση, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το OKPO αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου εντός 5 ημερών.

Η γραφειοκρατία και η ακαμψία των κρατικών δομών δημιουργούν προβλήματα κατά την επαφή τους: η ανάγκη να εφαρμοστεί προσωπικά προσωπικά, να σταθεί σε ουρές, να πληρώσει τα κρατικά φορέματα. Υπάρχει ένας τρόπος ευκολότερος - χρησιμοποιήστε το Διαδίκτυο. Η μηχανή αναζήτησης θα σας βοηθήσει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Πολλές επιχειρήσεις δημοσιεύουν τον κωδικό OKPO στην ιστοσελίδα τους ανάμεσα σε λεπτομέρειες.

Πώς να μάθετε Okpo από το Inn

Η ομοσπονδιακή φορολογική υπηρεσία έχει θέσει μια ηλεκτρονική υπηρεσία για τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων στην ιστοσελίδα της. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε την ηλεκτρονική υπηρεσία "επιχειρηματικούς κινδύνους" και να εισαγάγετε το Inn, Ogrn / Ogrnip ή το όνομα του Τζουκουσιού ή της IP. Με τη βοήθεια της υπηρεσίας, μπορείτε να μάθετε τη νομική διεύθυνση της εταιρείας, αλλά όχι τον κωδικό Okpo. Γνωρίζοντας τη διεύθυνση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επαρχιακή Διοίκηση και τον κωδικό αίτησης εκεί.

Με τη βοήθεια των πόρων Okpo.ru και Egrul.com, μπορείτε να αφήσετε μια αίτηση για τους κώδικες στατιστικών στοιχείων ή να ζητήσετε αποσπάσματα από τα κρατικά μητρώα. Ο ταχύτερος και πιο αξιόπιστος τρόπος είναι να αναζητήσετε τον κωδικό OKPO στην ιστοσελίδα Rosstat (http://statreg.gks.ru/). Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε μια ειδοποίηση. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πρέπει να καθορίσετε μία από τις λεπτομέρειες: OKPO, Inn ή Ogrn. Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα επηρεάσουν τον οργανισμό και θα δημιουργηθεί μια ειδοποίηση. Περιέχει όλους τους Κωδικούς Στατιστικής: Okpo, Okato, Oktmo, OKFS, OKUGU, OKOPF.

Άρθρο Συντάκτης:

Elizabeth Kobina

 • Χρησιμοποιήστε αξιόπιστες πηγές: το περίγραμμα υπηρεσίας Web. Το Bukhgellium θα σας επιτρέψει να μάθετε το αντίστοιχο κωδικό OKO σε λίγα λεπτά. Επιπλέον, παρέχονται οι πρώτες 14 ημέρες χρήσης για την ελεύθερη εργασία στην υπηρεσία. Μπορείτε να εγγράψετε, να στείλετε την αναφορά, να φορτίσετε τον μισθό και να λάβετε συμβουλές από τους ειδικούς μας.
 • Οποιαδήποτε επιχείρηση έχει σημαντικό αριθμό διαφορετικών ονομασιών και κωδικών που έχουν ανατεθεί κατά την εγγραφή. Οι λειτουργίες τους είναι πολύ διαφορετικές και χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά έγγραφα. Ένα από τα πιο απαραίτητα και συχνά συναντήσιμα αναγνωριστικά είναι ο κωδικός OKPO.
 • Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του;
 • Πού να τον πάρετε στον επιχειρηματία;

Ποιες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες φέρνουν; Ποια έγγραφα υποδεικνύονται το OKPO; ?

Πρέπει να καθορίσω το Okpo στο

Προσωπική κάρτα εργαζομένων

Αποκρυπτογράφημα okpo Ο κωδικός Okpo είναι ένας από τους σημαντικότερους για έναν επιχειρηματία, επειδή βασίζεται στη βάση του, λαμβάνει επίσης άλλους τύπους κωδικοποιητών. Χωρίς το OKPO, η επιχείρηση δεν μπορεί νομίμως να εκτελέσει τις δραστηριότητές της, αυτός ο συνδυασμός αριθμών είναι απαραίτητος για πολλούς σημαντικούς τίτλους που απαιτούνται για το έργο της επιχείρησης. Συντομογραφία

"Okpo"

Σημαίνει τον "all-ρώσικο ταξινομητή των επιχειρήσεων και των οργανισμών". Σύμφωνα με αυτόν τον ταξινομητή, ο επιχειρηματίας καταχωρείται στη βάση της Rosstat σε αυτό ή ότι ο καθορισμένος τύπος δραστηριότητας. ?

Για τι

Ο all-ρώσος ταξινόμος των επιχειρήσεων και των οργανισμών (OKPO) προορίζεται Βρίσκοντας τον αετό ή μια απόλαυση, ο επιχειρηματίας λαμβάνει αυτόν τον αριθμό στην πρώτη απόδοση της καταχώρησης από αυτό το μητρώο. Ενώ θα παραχωρηθεί από τον επιχειρηματία, αυτός ο αριθμός OKPO θα κατοχυρωθεί πίσω από αυτό, είναι δυνατόν να αλλάξει μόνο με μια αλλαγή στο είδος της δραστηριότητας.

ΑΝΑΦΟΡΑ!

Ο ταξινομητής Okpo τέθηκε σε ισχύ με την επίλυση του κρατικού προτύπου της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 297 της 30ης Δεκεμβρίου 1993 και το καθήκον να αναθέσει τις στατιστικές αρχές μόνο το 1999.

Okpo - Γιατί; Ο κωδικός Okpo σας επιτρέπει να μάθετε σχεδόν όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τον επιχειρηματία ως επιχειρηματική οντότητα, καθώς παρέχει πρόσβαση στη στατιστική βάση δεδομένων της Rosstat. Χάρη σε αυτόν τον κώδικα, μπορείτε να απλοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων κρατικών σωμάτων, καθώς και μεταξύ των επιχειρηματιών και εκείνων ή άλλων υπηρεσιών, επειδή το Okpo είναι καθολικό. :

 • Το αναγνωριστικό Okpo εκτελεί τέτοια
 • Λειτουργίες
 • Συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με όλους τους επιχειρηματίες ηγετική δραστηριότητα στη Ρωσία.
 • Προσδιορισμός της επιχείρησης από τη φύση της δραστηριότητας ·
 • συστηματοποίηση επιχειρηματικών δεδομένων σε ένα ενιαίο πεδίο πληροφοριών ·

Αυτοματοποίηση των εισερχόμενων επιχειρηματικών πληροφοριών · στηρίγματα διαφόρων επιχειρηματικών εγγράφων.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ!

Το Okpo δεν συσχετίζεται με το φορολογικό σύστημα, οπότε δεν υπάρχει φόρος για τη φορολογία σε αυτήν. Αυτός ο κωδικός αναγνώρισης προορίζεται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

 • Ποιοι έχουν εκχωρηθεί Okpo;
 • Ο κωδικός Okpo λαμβάνει κατά την εγγραφή κάθε οικονομικής οντότητας, ανεξάρτητα από το νομικό του καθεστώς, το οποίο υπόκειται σε ένα ενιαίο μητρώο. Αυτά περιλαμβάνουν:
 • ΑΤΟΜΑ - ΠΕ;

Αυτοματοποίηση των εισερχόμενων επιχειρηματικών πληροφοριών · νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπευτικών γραφείων και των κλάδων τους ·

Οργανισμούς που δεν έχουν το καθεστώς του Jurlitz.

Εάν ο επιχειρηματίας διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα, χωρίς να έχει κωδικό OKPO, δεν ασκούν κυρώσεις μόλις η Αρχή Επισκεκριμένων Οδηγεί αυτή τη σοβαρή παραβίαση.

 • Χαρακτηριστικά του αριθμού OKPO
 • Το ψηφιακό αναγνωριστικό OKPO για μία ή άλλη επιχειρηματική οντότητα χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των χαρακτήρων:

Για νομικά πρόσωπα - 8 ψηφία.

Για IP - 10 ψηφία.

Εάν η ΠΕ καταχωρήθηκε μέχρι το 1999, δηλαδή, πριν ξεκινήσουν οι επιχειρηματίες OKPO στο OKPO, αυτός ο κώδικας μπορεί να ληφθεί στη διαχείριση της Rosstat. Αυτός ο αριθμός είναι μοναδικός, δεν μπορεί να επαναληφθεί. Η IP και η YURLITZ δεν μπορεί να έχει πανομοιότυπη OKPO, απαγορεύεται από το νόμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Η μόνη εξαίρεση όταν δύο οργανώσεις μπορούν να ανατεθούν το ίδιο OKPO, αυτή είναι η κατάσταση που η εταιρεία εξαλείφθηκε και από τότε πέρασε περισσότερα από 5 χρόνια: ο αριθμός θεωρείται ελεύθερος.

Δομή του κώδικα OKPO

 1. Στο εθνικό μητρώο, το αναγνωριστικό OKPO έχει δύο ανεξάρτητα τμήματα: το πρώτο κατανέμεται για νομικά πρόσωπα και οργανισμούς χωρίς αυτό το καθεστώς και το δεύτερο είναι για μεμονωμένους επιχειρηματίες. Κάθε τμήμα αποτελείται από 3 μέρη.
 2. Όνομα του ακινήτου . Σε αυτό το μπλοκ, καταγράφεται το πλήρες όνομα της επιχειρηματικής οντότητας, καθώς και η συντομογραφία. Το όνομα πρέπει να αναφέρεται στα ρωσικά, αλλά εάν υπάρχει μια επιλογή ξένων γλωσσών, εισάγει ως πρόσθετες πληροφορίες. Για την IP, το όνομα είναι το όνομα στην υπόθεση της ονομασίας.
  • Αναγνωριστικό
  • . Οι ίδιοι οι αριθμοί, οι οποίοι αποτελούνται από έναν κωδικό OKPO: 8 για τις επιχειρήσεις, 10 - για την IP. Ο πρώτος και ο δεύτερος αριθμός κωδικοποιεί την κατεύθυνση της δραστηριότητας, μπορεί να υπάρχουν 4:
  • Πόροι (φυσικά και εργατικά).
  • εμπορεύματα και άλλα προϊόντα εργασίας και παραγωγής ·

  Εθνική οικονομία;

 3. Τεκμηρίωση και διαχείριση. Οι υπόλοιπες θέσεις, εκτός από το τελευταίο, είναι ένας αριθμός ακολουθίας που πήρε στη διαδικασία εγγραφής. Το τελικό σημείο είναι ο έλεγχος, μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με ένα ειδικό σχήμα που περιγράφεται στους κανόνες τυποποίησης.

Πρόσθετοι κωδικοί

. Εκτός από το OKPO, ο επιχειρηματίας λαμβάνει ανήκει σε άλλους ταξινομητές που καταγράφονται στη στατιστική λογιστική της, όπως: Τα δεδομένα σχετικά με άλλους πιθανούς ταξινομητές, εκτός των 6, δεν παρέχονται σε αυτό το μπλοκ. ?

Πρέπει να επισημάνω

Okpo σε ένα κανονικό χρονοδιάγραμμα

Όπου έρχεται ο Okpo

Η αρχή που είναι υπεύθυνη για την OKPO - το γραφείο της Rosstat (υπηρεσία Federal State Statistics). Αντιμετωπίζει και ενημερώνει τη βάση δεδομένων στους επιχειρηματίες σχετικά με το είδος της δραστηριότητάς τους.

 1. Πού να πάρετε το Okpo Αναφέρουμε όλους τους πιθανούς τρόπους για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το OKPO.
 2. Επιστολή από στατιστικά στοιχεία . Η Jurlitsa, οι οργανισμοί και η ΠΕ κατά τη διάρκεια της καταχώρισης πρέπει να ληφθούν από αυτά τα δεδομένα Rosstat, τα οποία περιέχουν όλες τις βασικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα της οντότητας, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα OKPO. Εάν χαθεί αυτή η επιστολή, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή μέσω του Διαδικτύου (η επανεγγραφή παρέχεται για ένα τέλος). Αυτό απαιτεί κασσίτερο και ένα απόσπασμα από την EGRIP ή μια ενσωμάτωση.
 3. Διάφορα έγγραφα . Ο κωδικός Okpo υποδεικνύεται σε μεγάλο αριθμό διαφόρων τεκμηρίωσης σχετικά με το εργαστήριο της εταιρείας: εντολές πληρωμής, λογιστικά και φορολογικά έγγραφα, συμφωνίες, πράξεις αποδοχής και μεταφοράς ή εργασίες, αναφορές ελέγχων.
 4. Ομοσπονδιακή υπηρεσία φορολογικής υπηρεσίας . Ο κωδικός Okpo μπορεί να βρεθεί σε απευθείας σύνδεση εάν είναι γνωστός ο επιχειρηματίας του Inn ή Jurlitsa. Στο site μπορείτε να μάθετε τη διεύθυνση για την οποία καταχωρείται ο οργανισμός και ο ίδιος ο ΟΚΠΑ βρίσκεται ήδη στην Επαρχιακή Διοίκηση.
 5. Φορολογική Επιθεώρηση . Έχοντας γράψει μια γραπτή δήλωση, μπορείτε να ζητήσετε μια έκδοση εκ νέου απαλλαγής από το egrult ή το egrip. Για αυτό χρειάζεστε μια ταυτότητα, κασσίτερο και συστατικά έγγραφα της εταιρείας. Επισήμως, πρέπει να απαντήσετε εντός 5 ημερών.

Επίσημες τοποθεσίες

 1. . Πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μεγάλες, δεν εγκαθίστανται από το OKPO τους και δημοσιεύουν το στις σελίδες τους στο διαδίκτυο, όπου είναι εύκολο να βρεθούν, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Αναζήτηση".
 2. Οδηγίες Πώς να μάθετε Okpo μέσω της ιστοσελίδας FSGS
 3. Πηγαίνετε στο ειδικό τμήμα του ιστότοπου της υπηρεσίας των ομοσπονδιακών κρατικών στατιστικών - https:///websbor.gks.ru/webstat/#-/gs/statistic-codes.

Καθορίστε την οργάνωση Inn ή Ogrn / Ogrnip, καθώς και αν είναι απαραίτητο, το όνομα του οργανισμού και κάντε κλικ στο κουμπί "Λήψη".

Επίσημες τοποθεσίες

Στα αποτελέσματα του ερωτήματος στο μπλοκ δεδομένων στα στατιστικά στοιχεία στην πρώτη θέση θα υπάρξει μια τιμή OKPO.

Έλβας

Screenshot για ευκολία κατανόησης:

Πληροφορίες σχετικά με το OKPO - ως επί το πλείστον αναφορά, δεν απαιτείται συχνά με την κανονική διαχείριση των επιχειρήσεων, απαιτεί ρυθμιστικές αρχές μόνο σε ειδικές καταστάσεις. Συχνά, οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν τον δικό τους κώδικα OKPO, επειδή αυτές οι πληροφορίες δεν είναι υποχρεωτικές.

Κάθε θέμα των οικονομικών και οικονομικών δραστηριοτήτων των κυβερνητικών οργανισμών εκχωρεί διάφορες λεπτομέρειες και αναγνωριστικά. Ένας από αυτούς είναι ο κώδικας στον all-ρώσικο ταξινομητή επιχειρήσεων και οργανισμών (OKPO). Πρόκειται για μία από τις βασικές λεπτομέρειες, στη βάση της, η αναθέτει τους υπόλοιπους κωδικούς. Σύμφωνα με αυτό, οι οργανώσεις ταξινομούνται, τα υποκαταστήματα και τα αντιπροσωπευτικά γραφεία τους, καθώς και οι επιχειρηματίες.

Οι πληροφορίες του OKPO IP μπορούν να μάθουν online ή με άλλο τρόπο.

 • Τι χρειάζεται ο Okpo
 • Ο ταξινομητής εγκρίνεται με εντολή Rosstat Νο. 211 από το 2017. Είναι απαραίτητο για κυβερνητικούς οργανισμούς για διάφορους σκοπούς:
 • προσδιορίζει τις οικονομικές οντότητες ·
 • απλοποιεί τη διυπηρεσιακή ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών ·

προωθεί την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων ·

Παρέχει συμβατότητα διαφόρων συστημάτων πληροφοριών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές οντότητες.

Οι στατιστικές αρχές περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες σε ένα ενιαίο κρατικό μητρώο επιχειρήσεων και οργανισμών (EGRPO). Με τη βοήθεια του Okpo, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική και νομική μορφή του θέματος, τη μορφή και τον τόπο των δραστηριοτήτων της, τη διαφωνική υποταγή. Σε αντίθεση με την ενσωμάτωση και το Jerip στο μητρώο, δημοσιεύονται πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική οντότητα.

 1. Τι είναι το okpo
 2. Ο ταξινομητής αποτελείται από 2 τμήματα, το πρώτο περιέχει πληροφορίες σχετικά με νομικά πρόσωπα, τα αντιπροσωπευτικά γραφεία και τα υποκαταστήματα τους και οι δεύτεροι - για τους επιχειρηματίες. Κάθε τμήμα περιλαμβάνει 3 μπλοκ.
 3. Μονάδα αναγνώρισης, είναι ακριβώς το ίδιο το OKPO. Οργανισμοί αποτελείται από 8 χαρακτήρες και IP από 10, έτσι ώστε οι κωδικοί να διακρίνουν. Το τελευταίο ψηφίο και στις δύο περιπτώσεις είναι ένας αριθμός ελέγχου που υπολογίζεται με ειδική μέθοδο. Οι πρώτοι 7 ή 9 χαρακτήρες είναι ένας αριθμός ακολουθίας.

Μπλοκ ονόματος αντικειμένου. Για το IP, περιλαμβάνει το όνομα και την ένδειξη ότι αυτός είναι ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας.

Το μπλοκ προσόντων περιέχει κώδικες άλλων all-ρώσων ταξινομητής με τη μορφή οικονομικής δραστηριότητας, εδαφική ασφάλιση, μορφή ιδιοκτησίας κ.λπ.

Όπως μπορείτε να δείτε, είναι μια σημαντική στηρίγματα. Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το OKPO για το IP, υπάρχουν διάφοροι τρόποι.

Πώς να μάθετε τον κωδικό σας

Οι στατιστικές αρχές εκχωρούνται αυτομάτως αυτή τη στηρίγματα βάσει πληροφοριών σχετικά με την καταχώριση κρατικής νομικής οντότητας ή ΠΕ. Μόλις οι πληροφορίες σχετικά με τον επιχειρηματία συνέβαλαν στον αετό, μεταφέρεται στις στατιστικές και τον κώδικα μορφής. Εάν ο τύπος δραστηριότητας αλλάζει, οι αλλαγές κάνουν επίσης αλλαγές στο OKPO. Δεν υπάρχουν δηλώσεις σχετικά με την ανάθεση ή την αλλαγή των απαιτήσεων στον επιχειρηματία.

Ο κώδικας διατηρείται για την οικονομική οντότητα ολόκληρης της περιόδου της δραστηριότητάς του. Κάθε ένας από αυτούς είναι ατομικός, δεν μπορούν να επαναλάβουν. Εάν η οργάνωση είναι εκκαθαρισμένη ή η IP τερματιστεί δραστηριότητες, ο κώδικας αποκλείεται από τον ταξινομητή, ενώ δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί σε άλλο αντικείμενο τα επόμενα 5 χρόνια.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εγκρίθηκαν από την Rosstat 22.12.1999, οι νομικές οντότητες των στατιστικών αρχών υποχρεούνται να αποστέλλουν μια πληροφορητική επιστολή για την εκχώρηση κατάλληλων κωδίκων. Αλλά για την IP στις οδηγίες τίποτα δεν λέγεται, οπότε θα πρέπει να μάθετε πληροφορίες στο Okpo.

Μπορείτε να τα πάρετε με διάφορους τρόπους.

Επαφή Προσωπικά

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον διαχωρισμό της Rosstat ή στη φορολογική αρχή. Για πληροφορίες, πρέπει να γράψετε μια δήλωση και να καθορίσετε το πανδοχείο σας. Η επίσημη απάντηση πρέπει να παρέχει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την προσφυγή. Οι πληροφορίες μπορούν να εκδοθούν στα χέρια σας, αλλά γι 'αυτό θα πρέπει να έρθετε ξανά ή να στείλετε με συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση που καθορίζεται στην εφαρμογή.

Στείλτε ένα αίτημα μέσω ταχυδρομείου

Εάν δεν υπάρχει διαχωρισμός της Rosstat στον διακανονισμό, όπου η IP ζει, μπορεί να στείλει ένα αίτημα μέσω ταχυδρομείου. Σε αυτή την περίπτωση, η απάντηση μπορεί να παρασχεθεί όχι μόνο με τη μορφή κανονικής επιστολής, αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με φαξ.

Πάρτε τον ιστότοπο Rosstat

Οι πληροφορίες από το OKPO και οι λεπτομέρειες από άλλους ταξινομητές δημοσιεύονται τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα του Rosstat όσο και από άλλους πόρους του Διαδικτύου. Αποκτήστε τον κωδικό OKPO στην ιστοσελίδα Rosstat για το IP δεν θα είναι πολύ εργασία. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στον υποδεικνυόμενο σύνδεσμο παραπάνω και εισάγετε το πανδοχείο σας. Το σύστημα θα εκδώσει όχι μόνο πληροφορίες από το OKPO, αλλά και κατάλογο αναφορών που η ΠΕ είναι υποχρεωμένη να παρέχουν στις στατιστικές αρχές. Οι διαμορφωμένες πληροφορίες μπορούν να εκτυπωθούν ως ειδοποίηση. Σε έντυπο χαρτιού, η ειδοποίηση παρέχεται μόνο μία φορά. Πρόσθετα αντίγραφα μπορούν να ληφθούν μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα Rosstat.

Όσον αφορά την παραλαβή των στηρίξεων σε ιστότοπους τρίτων, οι πληροφορίες σχετικά με αυτές ενδέχεται να είναι άσχετες, για παράδειγμα, σε περίπτωση αλλαγής σε έναν επιχειρηματία τύπου δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, η χρήση τέτοιων πληροφοριών δεν είναι ασφαλής.

 • Πάρτε από τον έλεγχο υπηρεσίας των αντισυμβαλλομένων
 • Με την εγγραφή στην δωρεάν υπηρεσία https://proverka.c-start.biz/, θα μπορείτε να πάρετε μια λεπτομερή αναφορά στην εταιρεία σας στην οποία καθορίζεται ο κωδικός OKPO. Η υπηρεσία θα προετοιμάσει επίσης αναφορές σχετικά με τη φήμη των δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων από τους οποίους θα μάθετε:
 • Πραγματικές λεπτομέρειες της εταιρείας, της επικοινωνίας και της φήμης ως κατευθυντήριας γραμμής, εντάξει κωδικούς.

Εξωτερικός

Δημοσιονομικοί δείκτες του αντισυμβαλλομένου τα τελευταία 3 χρόνια, συμμετοχή σε προσφορές, αδειοδότηση και δηλώσεις.

Στοιχεία σχετικά με τις περιπτώσεις διαιτησίας στις οποίες ο αντισυμβαλλόμενος που διεξήχθη από ελέγχους που διεξάγονται, απαιτήσεις πτώχευσης.

Είναι δυνατόν να μάθετε τον κώδικα από έγγραφα IDP

Το επίσημο έγγραφο για την IP είναι να εξαγάγει από το EGRIP, όπου δεν καθορίζονται πληροφορίες OKPO. Στα πρωταρχικά έγγραφα: λογαριασμούς, πράξεις εργασίας που εκτελούσαν τον επιχειρηματία του κώδικα εισάγει βάσει των υφιστάμενων πληροφοριών. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να δω OKPO στα έγγραφα του PP, είναι απαραίτητο να το αποκτήσετε στον ιστότοπο Rosstat.

Το Okpo είναι ένας ειδικός κώδικας που βρίσκεται στα αρχεία της Rosstat ως ο κύριος κώδικας των μεμονωμένων επιχειρηματιών και οργανισμών. Αυτός ο κώδικας είναι ατομικός και αποτελείται αποκλειστικά από αριθμητικούς χαρακτήρες. Τι εννοούν και πώς να μάθετε τον κωδικό OKPO - σκεφτείτε περαιτέρω.

 • Αποκρυπτογράφηση OKPO και Κωδικός Εργασίες
 • Η συντομογραφία Okpo αποκρυπτογραφεί έτσι - ο all-ρώσος ταξινόμος των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Είναι αυτός ο αριθμητικός συνδυασμός ότι η κατάσταση απαιτείται για να καταχωρίσει σωστά τον οργανισμό. Επιπλέον, λυθούν ορισμένες εργασίες με το OKPO:
 • Διατραπεζική ανταλλαγή πληροφοριών στις οποίες συμμετέχουν τα ατομικά δεδομένα των νομικών οντοτήτων και η IP.
 • Λογιστικές στατιστικές μεταξύ νομικών οντοτήτων και ΠΕ.

Διατήρηση καταλόγων νομικών οντοτήτων και PI σε όλες τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων ή κρατικά ταξινομητές της Ρωσίας

      .

Ευκολία στην οργάνωση της επικοινωνίας δεδομένων για νομικά πρόσωπα και ΠΕ.

Το Okpo έχει διάφορες νομικές οντότητες, μεμονωμένους επιχειρηματίες και περισσότερες επιχειρήσεις που εργάζονται χωρίς τη δημιουργία νομικής οντότητας.

Το σύστημα κωδικών OKPO εισήχθη στη Ρωσία στη δεκαετία του '90 του περασμένου αιώνα και έχει αλλάξει σημαντικά από τότε. Ωστόσο, μπορεί να σημειωθεί ότι από τότε η σημασία της έχει αυξηθεί σημαντικά στο πλαίσιο των απλουστευμένων συνθηκών για το άνοιγμα της υπόθεσης της σήμερα.

Okpo Τράπεζες, Οργάνωση και ΠΡΟ: Γενικά και Διαφορετικά

 • Οποιοσδήποτε οργανισμός, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οικονομικών υπηρεσιών, όπως οι τράπεζες, έχει τον δικό του προσωπικό κώδικα λεπτομερώς. Οι τράπεζες και οι οργανώσεις Okpo είναι παρόμοιοι με το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις ο κώδικας περιλαμβάνει μόνο 8 ψηφία. Ωστόσο, στην πρώτη περίπτωση, η κατεύθυνση της δραστηριότητας θα είναι αποκλειστικά οικονομική και στη δεύτερη θα καθοριστεί ανάλογα με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα, η IP έχει ένα OKPO που αποτελείται από 10 ψηφία.
 • Εξετάστε διάφορες αποχρώσεις οργανισμών OKPO, τράπεζες, ΠΕ:
 • Ο κώδικας πρέπει να αναφέρεται σε ισοτιμία με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες για νομικά πρόσωπα, για την ΠΕ, αυτή η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική.
 • Ο κωδικός Okpo διατηρείται από μια εταιρεία ή έναν επιχειρηματία καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου των δραστηριοτήτων της. Ωστόσο, σε περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης των εργασιακών δραστηριοτήτων, ο κωδικός OKPO θα πρέπει επίσης να αλλάξει.
 • Στη λογιστική τεκμηρίωση, ο κώδικας συνταγογραφείται ως εντάξει 007-93.
 • Όλοι οι αριθμοί στον κώδικα, με εξαίρεση το τελευταίο (7 ή 9, αντίστοιχα), είναι ένας αριθμός ακολουθίας. Η τελευταία τιμή του κώδικα αντιπροσωπεύει τον αριθμό ελέγχου.

Για νομικά πρόσωπα και εταιρείες, λαμβάνοντας ένα OKPO - μια υποχρεωτική διαδικασία, δεδομένου ότι οι λεπτομέρειες συχνά πρέπει να το θέσουν. Αλλά για την IP, ο κώδικας δεν θεωρείται ότι μια τέτοια υποχρεωτική: η νομοθεσία επιτρέπει στους επιχειρηματίες να θέσουν μια ίνα στη στήλη με το OKPO.

Ο εκχωρημένος οργανισμός ή το πρόσωπο του Okpo δεν είναι εμπιστευτικές πληροφορίες - αυτό σημαίνει ότι είναι σε ανοικτά αρχεία, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.

Όλες οι αλλαγές στο OKPO, καθώς και έγκυρες σήμερα πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους κωδικούς περιέχονται στον κύριο ιστότοπο της Rosstat σε ανοικτή πρόσβαση.

Πού να πάρετε το OKPO νόμιμο και τα άτομα;

Παρά το γεγονός ότι αυτός ο σημαντικός κώδικας για τις δραστηριότητες της εταιρείας δεν είναι εμπιστευτικός, δεν είναι τόσο εύκολο να το πάρει - δεν είναι διαθέσιμο σε ανοικτή πρόσβαση. Ως εκ τούτου, θα χρειαστούν ορισμένες λεπτομέρειες για την απόκτηση OKPO, και μερικές φορές η προσωπική παρουσία του ιδιοκτήτη της οργάνωσης ή της εταιρείας.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε το OKPO: ένας από αυτούς έχει σχεδιαστεί για μεμονωμένους επιχειρηματίες, τις άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. Να τα σκεφτείτε λεπτομερέστερα.

Για μια ιδιωτική εταιρεία και νομική οντότητα

Το Okpo αυτών των οργανισμών περιέχεται στα δεδομένα της Rosstat, όπου πέφτει μετά την εγγραφή. Για να πάρετε τον κώδικα μέσω των αρχείων της Rosstat, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογιστικά υπόλοιπα. Μέσα από αυτά, θα πρέπει να κάνουν άμεση αίτηση: στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτείται περισσότερο από 15-20 λεπτά για την απάντηση.

Πώς να μάθετε το Okey σας

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων απαιτούν αναγκαστικά να δείξουν OKPO σε όλα τα έγγραφα και τις άδειες όπου απαιτούνται λεπτομέρειες. Επικοινωνία με οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ή τα αντίγραφα του, μπορείτε να βρείτε τον κώδικα.

Τέλος, ορισμένες εταιρείες περιλαμβάνουν OKPO σε λεπτομέρειες συνδρομής, με άλλα λόγια, στην εκτύπωση. Έτσι, οποιοδήποτε έγγραφο που πιστοποιείται από τη σφραγίδα της εταιρείας θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το OKPO.

Για μεμονωμένους επιχειρηματίες

Η διαδικασία απόκτησης OKPO θα φανεί πιο περίπλοκη. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας δεν απαιτεί οπουδήποτε να καθορίσει αυτόν τον κώδικα, οπότε θα είναι πρακτικά αδύνατο να το βρεθεί σε έγγραφα ή σφραγίδες, με εξαίρεση τις ειδικές περιστάσεις.

Ο πρώτος τρόπος για να αποκτήσετε ένα OKPO, το οποίο ένας επιχειρηματίας μπορεί να επωφεληθεί είναι μια προσωπική επίσκεψη στον τοπικό κλάδο της Rosstat. Με εσάς, θα χρειαστεί να έχετε ένα διαβατήριο, έγγραφα σχετικά με την εγγραφή της IP ή του Inn Entrepreneur. Ένας υπάλληλος της Rosstat θα προσφέρει τη μορφή αίτησης για OKPO, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί καθορίζοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο κώδικας θα παρασχεθεί για 5 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της σύνταξης της εφαρμογής.

Ένας επιχειρηματίας μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με το κεντρικό τμήμα της ομοσπονδιακής φορολογικής υπηρεσίας. Πρέπει να λάβετε τα ίδια έγγραφα που περιγράφηκαν στην προηγούμενη περίπτωση. Το FTS των εργαζομένων θα προτείνει μια δήλωση του καθορισμένου δείγματος για να γεμίσει. Ο απαιτούμενος κώδικας μπορεί να ληφθεί προσωπικά ή να πάρει αλληλογραφία.

Όπως μπορεί να φανεί από παραδείγματα, αυτές οι μέθοδοι, κατά κανόνα, ζητούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και συχνά απαιτούν ειδικές πληροφορίες ή προσωπική παρουσία.

Πώς να πάρετε Okpo Online;

Πολλές λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες σήμερα σε ηλεκτρονική μορφή και το OKPO δεν αποτελεί εξαίρεση. Προκειμένου να μάθετε τον κωδικό OKPO, αρκετό μόνο

Φέρνοντας τον οργανισμό Inn

 • και να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
 • Υπάρχουν 2 τρόποι για να βελτιώσετε το OKPO μέσω του Διαδικτύου:
Ελέγξτε τον αντισυμβαλλόμενο

Οι περισσότεροι πόροι του Διαδικτύου προσφέρουν υπηρεσία αναζήτησης OKPO. Για να αποκτήσετε το OKPO, θα χρειαστεί να συμπληρωθεί η προτεινόμενη φόρμα στον ιστότοπο, η οποία περιλαμβάνει τον τύπο της ειδοποίησης και οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες λεπτομέρειες (κατά κανόνα, το πανδοχείο ή το ogrn μπορούν να εισαχθούν). Η προστασία δεδομένων εξασφαλίζεται εισάγοντας χαρακτήρες από την εικόνα. Ο ιστότοπος αναζητά κώδικα σε υπάρχουσες βάσεις, σύμφωνα με τα υποδεικνυόμενα δεδομένα και ο χρήστης σχεδόν αμέσως λαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ορισμένοι πόροι απαιτούν επίσης να υποδεικνύουν μια περιοχή καταχώρισης νομικής οντότητας ή ΠΕ.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται επίσης μέσω του επίσημου πόρου της υπηρεσίας των ομοσπονδιακών κρατικών στατιστικών. Παρουσιάζει μια παρόμοια μορφή στην οποία πρέπει να εισάγετε ένα ελάχιστο δεδομένα για να αποκτήσετε τον κωδικό OKPO. Λήψη OKPO Online - ελεύθερη διαδικασία. Ωστόσο, ορισμένοι πόροι προσφέρουν αμειβόμενες υπηρεσίες με τις οποίες θα μπορέσουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση ή την ΠΕ. .

Στο επόμενο άρθρο θα το πούμε

Πώς να μάθετε την οργάνωση Okpo στο Tin και Ogrn

Okpo και Ogrn - το ίδιο πράγμα;

 • Λόγω της σημαντικής ποσότητας συντομογραφιών και των λεπτομερειών OKPO και OGRN, μπορεί να φαίνεται το ίδιο, επιπλέον, η αποκρυπτογράφηση των συντομογραφιών τους είναι παρόμοια. Και οι δύο κωδικοί είναι αριθμητικοί δείκτες και περιλαμβάνονται στην εθνική βάση.
 • Ο Ogrn ονομάζεται κύριος αριθμός καταχώρησης κατάστασης. Ακριβώς όπως ο Okpo, ανατίθεται μετά την εγγραφή μιας ΠΕ ή μια νομική οντότητα. Στρέφοντας στο FTS Αυτός ο κώδικας μπορεί να ληφθεί επίσημα. Μία από τις κύριες διαφορές στο OGRN και το OKPO είναι ότι ο OGRN αποτελείται από 13 ψηφία, καθένα από τα οποία έχει το νόημά της:
 • Το πρώτο σημάδι καταδεικνύει ένα σημάδι της ανάθεσης της κατάστασης. Αριθμός εγγραφής (Egrul, Jrip, κ.λπ.).
 • Δεύτερον, τα τρίτα ψηφία είναι τα τελευταία στοιχεία του έτους της πραγματοποίησης μιας νομικής οντότητας ή μιας ΠΕ στο κράτος. αρχείο.
 • Το τέταρτο και το πέμπτο αντιπροσωπεύουν τον αριθμό του θέματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου πραγματοποιήθηκε καταχώριση.
 • Το έκτο, το έβδομο ψηφίο - ο κώδικας διαχωρισμού της φορολογικής υπηρεσίας, στην οποία πραγματοποιήθηκε καταχώριση.

Με τον όγδοο του δωδέκατου - ο αριθμός ρεκόρ βάσει του οποίου η οργάνωση θα εισαχθεί στο κρατικό μητρώο.

Το δέκατο τρίτο σημάδι είναι ένας αριθμός ελέγχου.

Επιπλέον, υπάρχει ένα ειδικό OGRN για μια ΠΕ, η οποία έχει συντομογραφία του Ogrnip. Αποτελείται από 15 χαρακτήρες, εκ των οποίων 7 (αντί για 5) είναι ο αριθμός εγγραφής.

Τι είναι ο κωδικός Okpo, γιατί χρειάζεται και τι αναφέρεται στις λεπτομέρειες της εταιρείας; Το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε για τον επιχειρηματία Okpo - στο επόμενο βίντεο:

Статьи

Добавить комментарий