"RODMR"

از زمان های قدیم، مردم سعی کرده اند بدانند دین چیست؟ در قلب کلمه "دین" دروغ با رابطه یا تجدید نظر به چیزی است. دین مردم را از قومیت های مختلف، حرفه، شخصیت و تصویر افکار متصل می کند. نمایندگان هر دین دارای سنت های خود هستند که دوباره آنها را مجبور می کنند و دوباره به اصول اعتقاد خود بازگردانده می شوند، که ما نمی توانیم در زندگی روزمره در مورد خدا فراموش کنیم، او در همه جا و همه جا با ماست. دستگاه شگفت انگیز جهان، که در آن همه چیز به منظور زندگی در آن ایجاد می شود، همیشه مردم را در اندیشه هایی که خالق وجود دارد، هل می دهد. حتی افرادی که اکنون کتاب مقدس را نمی دانند، آنها همچنان به قدرت بیشتری اعتقاد دارند. از کتاب مقدس مقدس، ما می دانیم که رابطه یک فرد برای بسیاری از هزاره ها با خدا توسعه یافته است. به همین دلیل است که به نظر می رسد که ما بیشتر از آنچه که در عهد عتیق شرح داده شده مشخص نیست. در آن روز، خدا هنوز هم مردم بود، اراده او را باز کرد. ما در روزهای عهد جدید زندگی می کنیم و ایمان ما بر اساس تجربیات معنوی ما است که گاهی اوقات می تواند به عنوان یک شواهد واضح تر از وجود خدا نسبت به دیگر شگفتی های مادی خدمت کند و وجود آن را تایید کند. اما تجربه معنوی هر فرد ریخته می شود. ادیان زیادی در جهان وجود دارد. و می گویند که "خدا یکی برای همه ادیان است" اشتباه خواهد بود، زیرا خدا یک ذات غیر شخصی نیست. علیرغم این واقعیت که در ادیان توحیدی بسیار رایج است - خدا یکی و کامل است، آنها تفاوت های قابل توجهی دارند که به پیروان ادیان اجازه ندهند که در نهایت متحد شوند. برای مسیحیان، خدا عیسی مسیح است، ما در مورد تثبیت خدا صحبت می کنیم. اساس مسیحیت، میثاق، به عنوان یک "قرارداد" خاص، به پایان رسید بشر با خدا. این امر نادرست است که نقش دین را قبل از یک آرایه خاص از قوانین یا قانون "قانون" متوقف کند، به گفته افرادی که در سراسر جهان زندگی می کنند. در واقع، دین دارای توابع بسیار بیشتری است که ما در این مقاله خواهیم گفت.

دین چیست؟

حالا ما حتی در مورد این ادیان که ما اعتراف نمی کنیم، می دانیم. اگر در زمان های گذشته، مبنای تدریس یک دین خاص تنها با پیروان آن افتتاح شد، در حال حاضر بسیاری از مورخان در حال مطالعه آنچه که دین است؟ در حال حاضر شناخته شده است که مذهب ناگزیر بر بسیاری از فرآیندهای اجتماعی تاثیر می گذارد. دیدگاه های مذهبی مردم نقش مهمی در تاریخ دنیای مدرن ایفا کرد و همچنان آن را تغییر داد. ادیان جهان برای مدت زمان بسیار طولانی وجود دارد. جوانترین آنها اسلام است، اما همچنین بیش از 1600 سال دارد. مسیحیت بیش از سال 2000، و یهودیت بول 4000 ساله است و مانع از بیش از 5500 سال است. در همه زمان ها، مردم سعی کردند به سوال خود پاسخ دهند - ما چه کسانی هستند؟ ما از کجا هستیم؟ کجا می رویم؟ این اسطوره های باستانی، افسانه ها و افسانه ها را ساخته است. دین یک سیستم منظمی است که بر روی یک ایمان جامد به هر یک از دنیای نامشهود ساخته شده است. بسیاری از دانشمندان بزرگ - انیشتین، Kurchatov، Pavlov، Vernadsky و دیگران پنهان نبودند که آنها به مردم مذهبی اعتقاد دارند. مفهوم "مذهب" نزدیک به مفاهیم به عنوان "خدا" و "کلیسا" مرتبط است، زیرا هر گونه مذهب، چه دنیای یا فرقه کوچکی از هر قبیله بر ایمان به خدا یا خدایان ساخته شده است و با سازمان مرتبط است سنت ها و آداب و رسوم - کلیسا. مردم همیشه آن ها یا سایر پدیده های طبیعی و نیروهای فراطبیعی را نیز توضیح دادند. با توسعه تمدن به بشریت، درک این واقعیت است که خدا یکی است و سیاسی گرایی به گذشته منتهی شد، ادیان توحیدی ظاهر شدند. اینها ادیان هستند که خداوند یکی است.

دین چیست؟ کتاب مقدس

نقش دین در زندگی انسانی

دین نقش مهمی در تمامی حوزه های اجتماعی ایفا می کند. اگر بر فرهنگ، توسعه علم، پزشکی، نهادهای اجتماعی و خیلی بیشتر، دین چیست؟ این یک جامعه معنوی شگفت انگیز است که در افراد دارای میراث فرهنگی مختلف، دیدگاه ها و سنت های مختلف بوجود می آید. حتی حوزه هایی مانند ازدواج و ایجاد خانواده بدون مشارکت دیدگاه های دینی انسانی هزینه نمی کنند. بنابراین، به عنوان مثال، روحانیت کاتولیک ممنوع است ازدواج کند. اخلاق پزشکی بدون مشارکت دین تشکیل نمی شود. اختلافات متعدد در مورد احتمال کلونینگ تا حد زیادی مربوط به این واقعیت بود که کلیسای آن را در نظر نمی گیرد که نقش خالق را در نظر بگیرد. گاهی اوقات افرادی که در یک کشور زندگی می کنند و داشتن یک فرهنگ و تاریخ می توانند کاملا متفاوت باشند و تنها به این دلیل زندگی کنند، زیرا آنها دیدگاه های مختلف مذهبی را اعتراف می کنند.

دین اغلب وضعیت روانشناختی یک فرد را تعریف می کند. بنابراین، سقوط به فرقه های مخرب، مردم اغلب شروع به رفتار تهاجمی کردند یا قبل از ویژگی های شخصیت مشخص نکنند.

دین حتی بر سیاست ها و آموزش های کشورهای فردی تأثیر می گذارد و همچنین آنها را مدیریت می کند. متأسفانه، اعمال جنایتکارانه اغلب با دیدگاه های مذهبی پوشیده شده بود. مانند بازجویی اما هیچ ارتباطی با مذهب مذهبی ندارد، زیرا تمام ادیان جهان صلح آمیز هستند و عشق و احترام به همسایه را اعتراف می کنند. عشق به خدا و همسایه اساس مسیحیت است.

اگر ما زبان علمی صحبت کنیم، مذهب یک تابع نظارتی، ارتباطی، یکپارچه، آموزشی و جبران کننده در جامعه وجود دارد. نظارتی فرایندهای اجتماعی پیچیده را ایجاد می کند و بر رفتار مردم و زندگی آنها در جامعه تاثیر می گذارد. ارتباطی شامل ترکیب مردم در یک گروه از نشانه های مذهبی است. یکپارچگی اجازه می دهد تا هر پیروزی به یک دین دیگر تبدیل شود تا بخشی از کل باشد و به عنوان ادامه عملکرد ارتباطی در نظر گرفته شود. یک تابع جبرانی به فردی کمک می کند تا فردی را به مقابله با مشکلات زندگی کمک کند، مذهب مردم را در لحظات سخت زندگی خود از مردم حمایت می کند، توضیح می دهد که چه مشکلی می تواند به نحوه غلبه بر آنها یا یادگیری با آنها ارتباط برقرار کند. فرم های آموزشی ارزش های اخلاقی را از یک فرد جداگانه تشکیل می دهند یا گروهی از مردم را تشکیل می دهند.

اکثر ادیان به فرد کمک می کنند تا از ترس مرگ و ناشناخته غلبه کنند، اعلام جاودانگی روح انسان یا تولد دوباره. دین به یک فرد کمک می کند تا از دست دادن عزیزان از دست دادن درد و پیدا کردن یک معنی جدید در وجود زمین، کمک کند.

دین چیست؟ ادیان جهان

همچنین بخوانید - دین و دستکاری: تفاوت چیست؟

انواع ادیان

در ابتدا، ادیان بر اساس چند مورد بود. البته، در مصر باستان، آنها سعی کردند فرقه ای از یک خدای واحد را معرفی کنند، اما مردم به طور معمول فکر می کردند که هر خدایی "پاسخ" برای "اسقف اعظم" به او سپرده شده است. مونوتیزم از دیدگاه سیاسی مهم بود، زیرا جمع آوری بسیاری از قبایل باستانی در یک دولت واحد تنها امکان پذیر بود اگر همه آنها آماده اعتراف یک مذهب بودند. در غیر این صورت می تواند جنگ های مستقیم و مذهبی را تهدید کند.

در دنیای مدرن، دین عمدتا توحیدی است. علیرغم این واقعیت که امروزه نئول به یک پدیده مدرن تبدیل شده است، از جمله در قلمرو کشورهای سابق کشورهای مستقل مشترک المنافع و در اروپا. یهودیت، مسیحیت و اسلام - ادیان توحیدی. هر یک از آنها ادعا می کنند که دین بی انتها، که یک سیستم ثابت و ابدی از ارزش ها برای کسانی است که اعتراف می کنند.

مردم ایمان او به درستی، بر اساس کتاب مقدس هستند. برای مسیحیان، این عهد قدیم و جدید، کتاب مقدس، برای مسلمانان - قرآن است. این کتاب ها شامل مبانی اعتقادات و تاریخ این یا آن دین است.

برای کمیسیون خدمات عبادت و مقدسات، مردم معابد را ساختند. در هر دین نام خود را برای جایی که شما می توانید عبادت خدا را به ارمغان بیاورد. مسلمانان در مسجد، مسیحیان - معبد شرکت می کنند. علاوه بر این، در اعترافات مسیحی، معبد نام خود را دارد. در کاتولیک، این کلیسا، در پروتستانتیسم - کیرچ است. آنها یک دستگاه معماری متفاوت دارند.

علاوه بر این، در هر دین، خداوند به روش های مختلف احترام می گذارد، قوانین و روایات مختلفی وجود دارد. بنابراین سیکیزم به معنای مدیتیشن، مسیحیت - عبادت با کمونیست است.

همچنین بخوانید - دین تنها در یک زمان جدید ظاهر شد

ادیان جهان

دین چیست؟ متعهد

نظر زیادی وجود دارد که سه ادیان جهان وجود دارد:

 1. مسیحیت
 2. اسلام
 3. بودیسم

در واقع، بودیسم را نمی توان به یک مذهب در نظر گرفت، زیرا عبادت خدا را شامل نمی شود. بودا خود را روشن کرد، اما هرگز خود را به خدایان شمرد. همراه با تائوئیسم و ​​هندوئیسم، بودیسم تنها یک سیستم خاص از ارزش ها، ایمان به نیروهای فراطبیعی طبیعت است.

ادیان توحیدی در حال حاضر عبارتند از:

 1. یهودیت
 2. مسیحیت
 3. اسلام
 4. سیخسم

یهودیت در مردم یهودی شکل گرفت و یکی از قدیمی ترین ادیان توحیدی تا امروز باقی مانده است. در جهان بیش از سیزده میلیون یهودی. نقطه اولیه ایده اخلاقی یهودیت، وحدت نژاد بشر و برابری بین مردم است. به گفته یهودیت، هیچ وابستگی قومی یا سایر وابستگی مردم را تشخیص نمی دهد، بلکه مشارکت در زندگی خود از قدرت اخلاقی است. به گفته یهودیت، وحدت جهان، موظف به وجود اراده خالق است. یهودیت همراه با وحدت خدا، تاکید می کند. خداوند یکی از نیروهای طبیعت یا دنیای مادی نیست، او بیش از طبیعت و قوانین مادی است. دستورات که موسی در کوه سینا به دست آورد، ادامه اتحادیه است که خداوند با ابراهیم امضا کرد. به گفته یهودیت، مرد باید جهان را با اعمال خود تمیز کند تا خدا بتواند در آن شرکت کند. دکترین یهودیت این است که خدا یکی، متعال و ابدی است. یک فرد قادر به دانستن خدا نیست، به جز اندازه ای که خداوند مردم است. اراده خدا از طریق پیامبران است. او هر فرد آزادی اراده را ترک می کند و با نیرویی ایمان را تحمیل نمی کند. یهودیان منتظر پادشاهی خوب و عدالت هستند که وقتی مسیح می آید، می آید.

دین چیست؟ یهودیت

مسیحیت در یک زمان به عنوان فرقه یهودی محسوب شد، اما حقیقت ایمان به مسیح به جریان فروتنانه یهودیت اجازه داد تا به دین جهان با پیروان بسیاری تبدیل شود. در جهان بیش از دو میلیارد مسیحیانی که معتقدند مسیح مسیح است. او آمد تا ما را نجات دهد و تراکم را برای ما پذیرفت. مسیحیت اصل عهد عتیق را رد نمی کند و احترام به یک خدای واحد را رد می کند. عهد جدید خدا عشق است اساس فضیلت مسیحی، فروتنی و عشق به همسایه است. مسیحیت همچنین در مورد برابری همه مردم صحبت می کند. هر فرد خدا را به عنوان فرزندش دوست دارد و هر کس ابزارهای رستگاری دارد - اراده آزاد و فضل الهی.

دین چیست؟ مسیحیت

اسلام جوانترین ادیان جهان توحیدی است. قرآن یک کتاب مقدس برای مسلمانان است. بنیانگذار اسلام پیامبر محمد است. اسلام برای جایگزینی پگانیسم در غرب عربستان، در مکه آمد. اساس اسلام - ورا در یک خدای تنها، برادری مؤمنان و انطباق با هنجارهای اخلاق. به گفته اسلام، عیسی یکی از پیامبران است. مسیحیان در اسلام "کتاب مقدس" نامیده می شوند. این پیروان واژه ی یهودیت و مسیحیت از بتها جدا می شوند.

دین چیست؟ اسلام

سیکیسم نیز یک مذهب توحیدی است. این بر اساس یک معلم معنوی سیکیت نانوک است. در جهان، بیش از 22 میلیون نفر اعتراف می کنند سیکیسم. او در قرن XVI ظاهر شد. خداوند، به گفته سیکیسم، به هیچ وجه هدف ایجاد دنیای مادی را به هیچ وجه نشان نمی دهد، بلکه با عشق و نفرت محروم است. خدا در همه جا حضور دارد - در طبیعت، رحمت، حقیقت و زیبایی. او با شیوه های مراقبه پرستش می کند.

دین چیست؟ سیخسم

همچنین لازم نیست که دین و مذهب را گیج کنید. یک مذهب ممکن است شامل چندین قاعده باشد. بنابراین در مسیحیت، برق ارتدوکس، کاتولیک و پروتستانتیسم است. در اسلام، بزرگترین جهات، سنی گرایی و شیما است.

یکی از ادیان بزرگ چند منظوره هندوئیسم است. این دقیقا دین در درک معمول از کلمه نیست، بلکه یک مجموعه پیچیده از باورها است. خدایان اصلی در هندوئیسم در نظر گرفته شده اند برمه , ویران کردن и شیوا .

مهم است که به یاد داشته باشید که خدا ما عشق و نفرت را برای افرادی که نظرات دیگر دینی را دارند، به ما در نجات کمک نمی کند. بهترین راه برای ماموریت، نمونه ای از عشق مسیحی و تقوا است. فراموش نکنید که عیسی به زور به هیچ کس در مسیحیت پرداخت نمی کرد، بلکه دنیای معجزه عشق بود.

همچنین بخوانید

دین چیست - توابع و انواع آن، جهان (مسیحیت، اسلام، بودیسم) و ادیان ملی

فوریه 13 2021.

سلام، خوانندگان وبلاگ عزیز ktonanovenkogo.ru. آیا شما فکر کرده اید که چرا دین در طول قرن ها آگاهی مردم را مدیریت می کند؟ چرا در زمان ما اهمیتی ندارد؟

خوب، با یک فرد باستانی قابل فهم است. پدیده های غیر معمول طبیعت، Cataclysms به نوعی توضیح داده شد، "توجیه" برای خود. اولین گام اسطوره شناسی بود، و در حال حاضر در خاک آن، یک پانسیون وجود داشت - ایمان در بسیاری از خدایان. مردم به خاطر ترس ناگهانی ناشناخته، خورشید، باد، آسمان را پرستش کردند.

فرشتگان

قرن پیشرفت فنی، اسرار طبیعت را نشان داد، پاسخ به معماهای در قفسه ها را تجزیه کرد، ماهیت پدیده ها را توضیح داد. اما دنیای مذهبی همچنان بخشی از زندگی مدرن است. چرا؟

شاید پاسخ در این مفهوم قرار گیرد؟ بیایید سعی کنیم بفهمیم که دین چیزی است که موضوعات مرموز آن را برای مدیریت انسانی استفاده می کند.

دین - چه چیزی است

کلمه "مذهب" از زبان لاتین قرض گرفته می شود. ادارات لاتین به معنای "اتصال آنها، اتصال" و مذهبی - "حرم، تقدیر" است.

بنابراین، دین ترکیبی از دیدگاه های مردم است (این من نمی گویم، و تعریف، به بیمار - بدون آن)، بر اساس اعتقاد عمومی به فوقالعاده. این به عنوان یک کل به قوانین، محدودیت ها، هنجارهای رفتار، شامل سیستم اقدام فرقه، آیین ها ساخته شده است.

تعاریف دیگری از دین وجود دارد، اما ماهیت به یک نفر می رسد:

این عبادت جمعی نیروهای الهی، نگرش ویژه ای از یک فرد به جهان، به خود، یک دیدگاه خاص از معنای زندگی است.

هر مذهبی شامل سه بخش است :

 1. آگاهی مذهبی؛
 2. فرقه (چه کسی، چگونه به عبادت)؛
 3. سازمان ها، یعنی یک بخش واضح بر مؤمنان و مدیران عادی.

دین ...

آگاهی مذهبی با ایمان ارتباط نزدیکی دارد، اغلب این کلمات به عنوان مترادف استفاده می شود.

ورا پذیرش بی قید و شرط از هر چیزی برای حقیقت، بدون پیدا کردن شواهد و استدلال اضافی است.

بله، مثل این - ایمان یا آنجا، یا نه. حالت متوسط ​​به سادگی نیست.

نشانه های دین این هست:

 1. غیر منطقی (ایمان به حقیقت مطلق)
 2. دگماتیسم (هیچ مدرکی لازم نیست)
 3. مراسم (نماز و سایر کشورها)
 4. ورا در فوقالعاده
 5. غیر منطقی

توابع دین

هر فرد (خوب، تقریبا) ناخودآگاه می خواهد محافظت شود. به طوری که کسی مهربان است، عاقل، نسبتا به نجات در یک لحظه دشوار، از مشکلات و بدبختی ها برداشته شد.

پس از همه، اغلب اتفاق می افتد که مردم پس از اینکه چیزی وحشتناک در زندگی اتفاق افتاده به ایمان می آیند، غیر قابل جبران - از دست دادن یک دوست عزیز یا یک بیماری غیر قابل درمان، به عنوان مثال.

از این رو، عملکرد اصلی دین، یعنی اینکه چگونه آن را تحت تاثیر قرار می دهد:

 1. ایدئولوژیک تابع - تشکیل یک تصویر خاص از جهان در پیروان آن.
 2. ارزش سنجی - پاسخ به سوالات در مورد معنای زندگی و توسعه دستورالعمل های اساسی ارزش.
 3. روانشناسی (تابع جبرانی) - تسلیم شدن در یک لحظه دشوار (تسهیل رنج) از طریق نماز، مدیتیشن یا تجدید نظر به خدا.
 4. ارتباطی تابع - ترکیبی از مردم، می تواند ارتباط برقرار کند و احساس تنهایی کند.
 5. فرهنگی و ترجمه - انتقال میراث فرهنگی از نسل به نسل.
 6. آموزشی تابع - قوانین، مهارت های رفتار را تحریک می کند.
 7. قانونی - آرمان ها و فعالیت های انسانی را سازماندهی کنید.
 8. ادغام - متحد کردن گروه مؤمنان و مخالفت با ادیان دیگر آن.

علم می گوید که ابتدایی باورهای مذهبی تا 40000 سال پیش به وجود آمد. واقعیت تایید دفن افراد ابتدایی، نقاشی ها در غارها را تایید می کند. تصور کنید، نیاز به حفاظت در یک فرد در تمام طول زمان کاهش نمی یابد، ما گاهی اوقات قبل از شرایط غیر قابل دفاع، بی دفاع می شویم.

انواع ادیان جهان

فکر نکنید که در دنیای باستان، من همه چیز را به همان اندازه باور کردم. در حال حاضر انواع مختلفی از ادیان وجود داشت که بین خود اشیاء یا موضوعات عبادت متفاوت بود (یعنی اشیاء بی جان یا افراد زنده).

نگاه کن، باورها توزیع شد. البته، البته، بعدا بعدا مطرح شد، بنابراین اجداد باستانی ما نمی دانستند که ایمان آنها نامیده می شود:

 1. توتم - مقدس برخی از اشیاء، حیوانات یا گیاهان در نظر گرفته شد، نیروی محافظ جادویی با توتم (جذابیت) تأمین شد.
 2. فتیشیسم - توانایی های فوقالعاده به یک شی بدون زندگی، به عنوان مثال، یک سنگ یا جمجمه حیوانی نسبت داده شد. او از کمک و حفاظت خواسته بود.
 3. شامنیسم "تمام قبیله شان را پرستش کرد، که می دانست چگونه با روحیه صحبت کند، با آنها مشورت کند، و سپس خواسته های خود را به مردم تحمیل کرد.
 4. انیمیشن - آنها معتقد بودند که نه تنها یک روح در یک فرد، بلکه در تمام اقلام اطراف و پدیده های طبیعت وجود دارد، و پس از مرگ او همچنان وجود دارد.

در دنیای مدرن، به اندازه کافی عجیب و غریب، تعداد ادیان کاهش یافته است، اما برعکس، رشد کرده است. آنها به طور همزمان ظاهر نشد، آنها تعداد دیگری از پیروان دارند. برخی از اشکال باستانی در یک شکل کمی اصلاح شده همچنان ادامه دارد. تعداد کل نه کمتر از صد مذهب مذهبی (جهت ها).

در تقاطع

البته، بیشتر پیروان ادیان جهان دارند (آنها "جهان" هستند، درست است؟). این به این معنی است که آنها توسط مردم کشورهای مختلف تایید شده اند.

به ادیان جهان مربوط بودن:

 1. مسیحیت
 2. اسلام
 3. بودیسم

دو نفر اول از آنها، بر اساس عبادت یک خدا، یک توحیدی هستند.

مسیحیت دین عظیم جهان است

حدود 1.5 میلیارد مؤمن وجود دارد. ظهور با تولد عیسی مسیح همراه است - پسر خدا و دختر ساده مری. این در فلسطین اتفاق افتاد، در شرق امپراتوری روم. از تولد عیسی، همه بشریت در حال حاضر شمارش می کنند، بنابراین شما می توانید با خیال راحت بگویید که مسیحیت در قرن اول یک عصر جدید رخ داد.

عیسی مسیح

عیسی مسیح 12 دانش آموز داشت - رسولان، یکی از آنها معلوم شد که یک خائن است. در 33 سالگی، عیسی بر روی صلیب مصلوب شد، پس از آن او در روز سوم افزایش یافت و به بهشت ​​صعود کرد.

اساس دین مسیحی ایمان به وحدت پدر خدا، پسر و روح القدس، و همچنین نجات روح از طریق پست ها و نماز، ایمان دارد. کتاب اصلی کتاب مقدس است، متشکل از عهد قدیم و جدید، نماد صلیب است.

در مسیحیت سه جهت :

 1. ارتدکسی
 2. کاتولیک
 3. پروتستان گرایی

جداسازی در 1054 به دلیل تفاوت بین 1054 رخ داده است

پاپ رومی و قسطنطنیه پدرسالار. ارتدکسی اعتراف روسیه، برخی از کشورهای مستقل مشترک المنافع و اروپای شرقی، کاتولیک - اروپای غربی، لیتوانی، جمهوری چک، لهستان است. پروتستانتیسم در ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا رایج است.

اسلام جوانترین دین جهان است

حدود 1.3 میلیارد مؤمن بنیانگذار پیامبر محمد است. افرادی که اسلام را اعتراف می کنند نامیده می شوند مسلمانان ، و آنها خدا را عبادت می کنند. این جوانترین ادیان جهان است که در قرن هفتم در مکه رخ داده است.

در 40 سالگی، محمد شروع به شنیدن صدای فرشتگان و حتی خود خدا کرد. آنها دستور دادند او را به اعتراف به ایمان جدید و حفظ نگهداری قرآن - یک کتاب، مقدس برای مسلمانان. نمادهای اسلام به یک ستاره و هلال احمر تبدیل شدند.

Dogmas Crank (اینها قوانینی است که هنجارهای رفتار را دیکته می کند) مسلمانان به شدت انجام می دهند: نماز روزانه - ناماز، پست ها مشاهده می شود، الکل شامل نمی شود.

این به نام "برای زندگی توسط قانون شریعت" نامیده می شود. همانطور که مسیحیت، اسلام در مورد جاودانگی روح و امکان صرفه جویی در آن پس از مرگ می آموزد.

اصلی، بزرگترین جهت اسلام - SUMINISM و SHISM اما دیگران وجود دارد. Sunnism در آسیای مرکزی و جنوبی، آفریقا، شیمالا - در آذربایجان، ایران، عراق توزیع شده است.

بودایی (حدود 300 میلیون پیرو)

منشاء در قرن بیستم BC. بنیانگذار پسر رجی (حاکم) هندوها بود. از دوران کودکی، پسر لوکس را احاطه کرد، نمی دانست که در جهان رنج می برد. رجس پیش بینی کرد که پسرش پادشاه یا معلم خواهد بود.

بودیسم

گوتاما از ظلم و ستم و بی عدالتی محافظت شد. تنها در 30 سال، او برای اولین بار او به طور تصادفی ملاقات کردی از بزرگان و مراسم تشییع جنازه، از مردم رنج می برد. آنها یک تصور بزرگ در Gautam تولید کردند، او شروع به تفکر بسیار مدیتیشن کرد.

در نتیجه، به دولت نیروانا (سعادت، استراحت کامل) رسید، اولین فرد روشنفکر شد - بودا.

یک نظر وجود دارد که بودیسم به طور کامل به ادیان کاملا مشخص نیست. از آنجا که طرفدارانش هیچ کس را عبادت نمی کنند. هدف اصلی آنها غلبه بر رنج است، خلاص شدن از خواسته های زمین، دستیابی به نیروانا.

ادیان ملی

نه همه ادیان جهان گسترده هستند (لطفا با ادیان جهان) اشتباه نکنید). کسانی هستند که در چارچوب یک ایالت، مردم یا حل و فصل توسعه یافته اند.

اینها ادیان ملی هستند، در اینجا لیست آنها هستند:

 1. یهودیت (اسرائیل)؛
 2. هندوئیسم، جینیسم (هند)؛
 3. Taoism، Confucianism (چین)؛
 4. Sinto (ژاپن).

برخی از قبایل آفریقا، آسیا، اقیانوسیه همچنان باورهای اجداد باستانی - فتیشیسم، توتم، آنیسم، حفظ کردند.

دین یکی از اشکال فرهنگ است

ما متوجه شدیم که مذهب هنجارهای رفتار را تعیین می کند، روابط مردم را تنظیم می کند، حتی زندگی را با معنی پر می کند (خوش شانس کسانی که آن را ندارند). در فرآیند توسعه، آداب و رسوم مذهبی با سنت های فرهنگی کشورهای مختلف هماهنگ شده است. تا آنجا که آنها دیگر تقسیم نمی شوند.

به عنوان مثال، سفارشی مسیحی از پنکیک های پخت و سوزاندن عروسک کاه در Maslenitsa ریشه ها را به Paganism، عبادت خدای خورشید Yarilo ترک می کند. چنین نمونه هایی را می توان یک مجموعه بی نهایت داده کرد. بنابراین، دانشمندان در نظر گرفته شده اند دین به عنوان یکی از اشکال فرهنگ ، نتیجه فعالیت های انسانی.

بیایید خلاصه کنیم به نظر می رسد که امروز دین به طور کامل ارزش را از دست نمی دهد. او همچنین چندین قرن پیش به مردم نیاز دارد. درصد اعتقاد به مردم در کشورهای بسیار توسعه یافته و در حال توسعه تقریبا مشابه است.

باور یا نه - موضوع شخصی هر فرد، ما به سادگی حقایق را بیان کردیم.

موفق باشی! دیدن جلسات سریع در صفحات ktonanovenkogo.ru

دین چیست؟ تعریف مختصر این مفهوم

ظهور اولین باورهای مذهبی قابل مقایسه است، شاید با زمان ظهور یک مرد معقول، داشتن توانایی تفکر انتزاعی. در این مقاله ما با آنچه که دین است و چگونه بر رفتار مردم تاثیر می گذارد، مقابله خواهیم کرد.

بدون این فرصت برای توضیح ماهیت فرآیندهای طبیعی و اجتماعی منطقی، اولین افراد مدل تحریف شده و فوق العاده ای از جهان را ایجاد کردند. این ارسالهای توسعه یافته و متصل به هماهنگی با انسانیت خود، به پایان رساندن آیین، فرقه ها، دگمات، مقدسات. از نسل به نسل، آنها در ذهن مردم ریشه داشتند، به دست آوردن اهمیت روزافزون.

دنیای مدرن دیگر بدون مذهب امکان پذیر نیست. صرفنظر از رابطه یک فرد جداگانه به ایمان، دین به شدت به فرهنگ تبدیل شده است، به آگاهی جذب شده، تبدیل شدن به بخشی از ذهنیت، نشانگر در تعیین هویت مردم است.

دین چیست؟ تعریف مختصر این مفهوم

دلیل محبوبیت اعتقادات مذهبی، جاودانگی قرن ها، چیست؟ واقعیت این است که مذهب به عنوان یک مرد با تسلیم، حفاظت عمل می کند. اگر در دوران قدیم، در برابر عناصر طبیعی تهاجمی محافظت شود، در حال حاضر، دین فرصتی است که از بی عدالتی از یک شخصیت اجتماعی پنهان شود، جرایم ناشی از جامعه خود.

اگر به طور خلاصه، بر خلاف تئاتر، مذهب - این چیزی است که تقریبا مطالعۀ دنیای درونی انسان را مطالعه می کند. او برخی پاسخ ها را به سوالات می دهد: ایمان، روح، خدا، عشق است. درست مثل eSoteric، دین مسائل معنوی را در نظر می گیرد. سوالات اساسا یکسان هستند، اما پر کردن کاملا متفاوت است. علاوه بر این، مذهب و تئوتریک، هنجارها، سفارشات، ارزش ها، مدل های رفتار انسان را منعکس می کنند و منعکس می کنند. در نتیجه، ادغام ایدئولوژیک آنها. باعث می شود که شما متعلق به یک دنیای خاص خود را احساس کنید.

اجرای عملکرد انجمن مردم در ابتدای آن، دین نیز با یک اهرم نظارتی قدرتمند ایستاده است. نه فقط در یک خط با سازمان سیاسی و فرهنگی دولت ها، و اغلب تعیین مسیر توسعه آنها.

دین مبتنی بر چیست؟ دین بر اساس ایمان به خدا است. انسان به نظر می رسد، اعتقاد دارد و به خدا تبدیل می شود. مؤمن:

 • سعی نکنید دروغ نگویید
 • سرقت نکن
 • نه بیان شود، او وجدان خالص دارد؛
 • او احساس می کند که قدرت، انرژی، احساسات او نشان داده شده است.

در دین ایمان و قوانین معنوی وجود دارد. اما عملا، هیچ بازخوردی وجود ندارد - یک فرد هیچ دیدگاه مستقیم و درک مطلق از آنچه اتفاق می افتد، به عنوان همه چیز مرتب شده است.

دلیل اینکه دین زندگی ما را بهتر می کند

یک اعتقاد مشترک وجود دارد که دین، ایمان به خدا باعث می شود مردم ضعیف، نادان و عقب مانده باشند. شما ممکن است فکر کنید که آیا فرد یک خدایان است، پس او بلافاصله، چقدر قوی، هوشمند و پیشرفته است.

Vyacheslav Butusov، Anton Makarsky، مل گیبسون، شخصیت های عمیقا مذهبی هستند، مانند بسیاری از افراد مشهور. بنابراین، مذهب به هیچ وجه از موفقیت در زندگی جلوگیری نمی کند؟

پارادایم علمی تفکر به ما اطمینان می دهد که شخص در این دنیا تنها است و باید تنها بر خودش حساب کند. فکر افسردگی شاید کافران چنین بدبینی ها را نداشته باشند.

فقط خدا حقیقت را می داند

چه استدلال را می توان به نفع دین داد؟

در جهان بیضه، اصل بی تفاوتی اخلاقی را به عهده دارد. "هیچ حقیقت مطلق وجود ندارد، هر کدام نقطه نظر خود را دارند و همه آنها درست هستند." نتیجه گیری عجیب و غریب که شکوه و محدودیت انسان را تحسین می کند.

حقیقت تنها می تواند یکی باشد، و اگر هر کدام خط خود را سرکوب می کنند، درست است که بگوییم هر دو اشتباه هستند. اما آنها می ترسند اعتراف کنند که آنها ماهیت چیزها را درک نمی کنند، زیرا شما باید باور کنید که ما مسئول خدا هستیم. بسیار لذت بخش تر به یاد داشته باشید که هر یک از ما یک بت است که زندگی خود را تحت کنترل نگه می دارد.

اما اگر حقیقت مطلق وجود داشته باشد، تنها بالاترین موجودات می تواند آن را بداند، که همه چیز را می بیند، از زمان زندگی می کند و خیلی دقیق تر از انسان است. یعنی خداوند.

بالاترین قدرت دوست وفادار ترین است

کاتولیک ها بیشتر و ارتدوکس بازپرداخت می کنند که از اشتباهات رنج می برند. در واقع، مسیحیت به معنای "عینک های صورتی" علیه بشریت نیست. اما هر کس باید خودش بپرسد: "و برای آنچه من، واقعا، عشق؟ من مهربان، عادلانه، صادق هستم؟ دوست کوچک و پدر و مادر دوست داشتنی؟ من زندگی را به بهبود جهان و یا آرزوهای حرفه ای حرفه ای اختصاص دادم؟ "

عیسی مسیح رنج و تحقیر را برای کسانی که آن را رد کرده و مست کرده اند، رنج می برد. اما افرادی که از مردم برای ما خواهند رفت؟ خدایان مسیح را می کشند، اما به نظر می رسید که آنها به نظر نمی رسید. آنها به سادگی او را با بت های دیگر جایگزین کردند. به عنوان مثال، اعتقاد بر این است که شادی در عشق عاشقانه به دست آمده است. خوب، و چقدر در نور "خوش شانس"؟ عشق یک بار با زمان تنها درد و ناامیدی را به ارمغان می آورد. ممکن است بپرسید: "آیا مردم می دانند چگونه دوست دارند؟" اگر شما آن را تشخیص دهید، هیچ کس واقعا کسی را دوست ندارد. حتی به اصطلاح ناشنوایان نزدیک به ما.

مردم تنها در جوانان، زیبایی و موفقیت اعتقاد دارند. به محض اینکه کسی محروم شود، همه چیز پرتاب می شود. در موقعیت ناامید، بی فایده است که از کمک و حمایت بپرسید، منتظر همدردی است. مردم از "لیزر" تکان می دهند، آنها را با تحقیر و انزجار رد می کنند.

در حقیقت، در عمق روح، آنها خود را نادیده می گیرند. از آنجا که آنها احساس ناتوانی خود را برای کمک به آنها احساس می کنند. این فقط یک معجزه برای خراب کردن فقرا است. و یک خالق می تواند آن را انجام دهد.

دین و ایمان به خدا ما را قوی تر می کند

سرنوشت ما بستگی به این دارد، و این اتفاق می افتد با همه، حتی با مقدسین. بنابراین، به این معنی است که این حادثه نیست، بلکه منظم بودن است؟ خدا هر مرحله انسان را کنترل نمی کند. او به او توهم آزادی می دهد. در اين لحظه - فعلا. مانند، دوست پسر که می خواهید، جوهر نیست. اما آخرین کلمه برای من باقی خواهد ماند. هر آنچه که ما با چه مقدار نتیجه، اراده خدا در لحظه مهمی از نوک تمام محاسبات ما انجام می دهیم.

چه کسی حذف شده است و بنابراین همدم ترین وفادار است؟ البته، نوشیدنی نیست و نه عاشق. مردم ضعیف هستند و جنون آنها را باور دارند. همانطور که الکساندر یاکولف گفت: "خیانت تنها موضوع زمان است."

اما حتی جنون بزرگ نه به ایمان به خداوند، در جوهر جاودانه روح. این جهان وحشتناک و ناقص است، چگونه می توان آن را "توقف نهایی"؟ بدون خدا، این جهان برای مدت طولانی کاهش یافته است. او از خود حمایت نمی کند، این مزخرف است. به عنوان هیچ کس نمی تواند خود را با مو و ماده خود را به دست آورد.

دانش مذهبی

همچنین مهم است که درک کنیم

دین و کلیسا برای یک فرد در توسعه معنوی یک سوال دوم است. و اول، تمیز، واقعی است ورا در خدا اول عشق به همه زنده بر روی زمین. عشق و ایمان نماد آرمان های خوب و متحد کردن همه بشریت در این سیاره است. دین، به طور غیر مستقیم یا به طور مستقیم، می تواند مردم را به اشتراک بگذارد، باعث خصومت و خشونت متقابل شود.

دانش مذهبی، دگماها و ممنوعیت ها در همه موارد به اصلاح معنوی یک فرد کمک نمی کند. این حداقل، سطح پایه دانش معنوی است. اگر شما، روح خود را احساس نیاز به دانش و تمرینات بالاتر، و البته، به او این فرصت را به او بدهید. نیروهای نور همیشه علاقه مند به توسعه و رشد روح انسان هستند.

اگر سوالی دارید، از طریق ایمیل یا از طریق بازخورد به من بنویسید.

Анонсы

Добавить комментарий